Organisatie

De EsteRun wordt georganiseerd door de Stichting Sportief Grave. Graag willen we alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, overheidsinstanties zo transparant mogelijk informeren over onze stichting. We zijn trots op onze doelstelling en over de royale schenkingen die de EsteRun de afgelopen jaren heeft kunnen doen. Heb je vragen over Stichting Sportief Grave, de EsteRun of wil je doneren, sponsoren, schenken of anderszins je steentje bijdrage neem dan contact op met een van de bestuursleden of naar onze secretaris: Paul Willems paul@EsteRun.nl.

Stichting Sportief Grave heeft een Anbi status. Hierna volgt de informatie die we graag met iedereen delen en daarmee voldoen we ook aan de publicatieplicht als gevolg van onze Anbi status. Neem voor vragen contact met onze secretaris: Paul Willems paul@EsteRun.nl.

Naam van de instelling

Stichting Sportief Grave

KVK nummer

73816299

RSIN/fiscaal nummer

859673765

Contactgegevens

Stichting Sportief Grave

Hogenakker 7

5438 AW Gassel

06 – 5312 8317

paul@EsteRun.nl

Doelstelling

Missie

Stichting Sportief Grave is opgericht in 2019 en is voortgekomen uit de organisatie van de EsteRun, een hardloopevenement. Sinds 2017 wordt in Escharen dit hardloopevenement georganiseerd waarvan de volledige opbrengsten worden geschonken aan een goed doel. Na 2 uiterst succesvol verlopen edities is besloten de organisatie verder te professionaliseren en uit te breiden. De oprichting van een Stichting is hierbij een logische stap gebleken.

Voortgekomen uit persoonlijke ervaringen is de missie van Stichting Sportief Grave om patiënten die vervelende behandelingen in ziekenhuizen moeten ondergaan een zo aangenaam mogelijk verblijf in de ziekenhuizen, met name de wachtkamers, te laten hebben. De Stichting Sportief Grave wil een huiselijke sfeer in bijvoorbeeld wachtkamers creëren zodat patiënten een minder kille ziekenhuisachtige omgeving ervaren.

Doelstelling

Om onze missie te realiseren is geld nodig. Dit geld willen we genereren door sportieve evenementen in de gemeente Grave te organiseren en de opbrengsten te besteden aan het huiselijker inrichten van wachtkamers en verpleegafdelingen van ziekenhuizen.

Strategie

Het organiseren van minimaal één sportief evenement per jaar gedurende de jaren van dit beleidsplan is het doel van de Stichting Sportief Grave. De opbrengsten die voortkomen uit bijvoorbeeld inschrijfgelden, sponsorbijdragen en subsidies komen, na aftrek van kosten, ten goede aan het goede doel.

Als er zich mogelijkheden aandienen om extra evenementen te organiseren of op andere wijze gelden te kunnen genereren zal dat zeker serieus worden overwogen. Voorop staat echter altijd dat de opbrengsten ter beschikking van goede doelen moeten komen.

Beleidsplan

Het bestuur van Stichting Sportief Grave heeft een heus beleidsplan voor de jaren 2023 – 2027 opgesteld. Deze vind je door hier te klikken.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Sportief Grave bestaat uit:

Voorzitter                   :                  Anita Starren

Secretaris                   :                  Paul Willems

Penningmeester     :                  Bas Wartenbergh

Stichting Sportief Grave organiseert de EsteRun waarbij ze worden geholpen door een grote groep vrijwilligers. Tijdens het weekend van de EsteRun zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief die geheel belangeloos hun steentje bijdragen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Sportief Grave is heel simpel: niemand krijgt betaald, de gehele stichting en EsteRun wordt gerund door vrijwilligers. Alhoewel gemaakte onkosten op vertoon van bonnetjes en dergelijke door onze penningmeester kunnen worden vergoed merken we dat de meeste vrijwilligers ervoor kiezen om onkosten niet te declareren waardoor er meer voor het goede doel beschikbaar komt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Stichting Sportief Grave heeft in 2023 de EsteRun georganiseerd. Verslag van deze editie is op deze website inclusief foto’s uitgebreid terug te vinden.

Vanuit de Stichting hebben we een donatie van maar liefst € 3.000 kunnen doen aan het Radboud Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven.

ANBI

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Stichting Sportief Grave, de organisator van de EsteRun, is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij gelden de volgende fiscale voordelen (controleer altijd de website van de Belastingdienst voor de exacte voorwaarden):

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld schenkbelasting.

Het bedrag dat u schenkt of doneert komt dus volledig ten goede aan het goede doel dat is gekozen door Stichting Sportief Grave.